Boeken

"De wervelkolom"

pdf logo"De wervelkolom" 
Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 

"de Wervelkolom" - Ziekte van Scheuermann bij kinderen

pdfDe_wervelkolom.pdf

De benen nemen

 

de benen nemenDe benen nemen 
Els Cats 
ISBN: 90-215-8796-3

Als dertienjarige was Els Cats betrokken bij een busongeluk. Als gevolg hiervan werd haar linkeronderbeen geamputeerd. Tot nu toe onderging zij in totaal 28 operaties. Deze dramatische gebeurtenis heeft haar niet verhinderd een normaal leven te leiden. 

Sinds vijf jaar is Els coördinator Lotgenotencontact van mensen met een beenamputatie. Daardoor leerde zij van dichtbij mensen kennen die met vergelijkbare situaties te maken hebben. Ervaringen van deze lotgenoten zijn door Els pakkend gebundeld. Het boek schetst een beeld van een ontwikkeling van "overleven" naar "leven" met een beenprothese.

De knie

de knieDe knie 
Dr J.D. Visser 
ISBN: 90-801330-2-6

De knie, een consult orthopedie, is het eerste in de Nederlandse taal geschreven orthopedische boek over de knie. Het is in dezelfde heldere taal geschreven als het eerste Nederlandse kinderorthopedieboek “Pluis of niet pluis” welke van dezelfde auteur is verschenen.

Het boek omvat 276 blz. en bestaat uit een algemeen deel hetgeen de terminologie, de anatomie en de probleemanalyse behandeld en een deel over knieproblemen bij kinderen en volwassenen.

De opzet is duidelijk anders dan verreweg de meeste orthopedische boeken. In dit boek stellen we vanuit de klacht een differentiaal diagnose en komen vervolgens met behulp van lichamelijk onderzoek tot de meest waarschijnlijke diagnose. U ontvangt advies over:

 • welke eventuele aanvullende onderzoeken zinvol zijn,
 • welke behandeling de eerstelijn kan instellen,
 • wanneer er een indicatie is voor verwijzing en
 • wat de tweedelijn voor de patiënt kan betekenen.
De leesbaarheid wordt vergroot door meer dan 100 kleurenafbeeldingen. Door deze benadering is dit boek goed toegankelijk voor in de knieproblematiek geïnteresseerde huisartsen, fysiotherapeuten, andere paramedici en zij die in opleiding zijn voor sportarts, revalidatiearts, algemeen- en orthopedisch chirurg.

Een consult kinderorthopedie

kinderorthopedieEen consult kinderorthopedie 
Dr. J. D. Visser & Dr. M. Heeg 
ISBN: 978-90-803330-3-1

In dit boek (A4 formaat) worden locatiegebonden afwijkingen bij kinderen van borstwand, schouder, elleboog, onderarm, pols en hand besproken. Vanuit de klacht en lichamelijk onderzoek wordt de meest waarschijnlijke diagnose gesteld. Er wordt advies gegeven over welke eventuele aanvullende onderzoeken zinvol zijn, welke behandeling de eerste lijn kan instellen,wanneer er een indicatie is voor verwijzing en wat de tweede lijn voor de patiënt kan betekenen. De leesbaarheid wordt vergroot door meer dan honderd kleurenafbeeldingen. Door deze benadering is het boek goed toegankelijk voor de in de kinderorthopedie geïnteresseerde huisartsen, fysio- en ergotherapeuten en zij die in opleiding zijn voor kinder-, revalidatiearts, algemeen-, plastischen orthopedisch chirurg.

Een consult kinderorthopedie 2

kinderorthopedieEen consult kinderorthopedie 2
Dr. J. D. Visser & Dr. M. Heeg
ISBN: 978-90-803330-4-8

In dit boek (A4 formaat) worden heupafwijkingen, bot- en gewrichtsinfecties en congenitale deficiënties bij kinderen besproken. Vanuit de klacht en lichamelijk onderzoek wordt de meest waarschijnlijke diagnose gesteld. Er wordt advies gegeven over welke aanvullende onderzoeken zinvol zijn en welke behandeling de eerstelijn voor de patiënt kan betekenen. Indicaties voor verwijzing en wat de tweedelijn voor de patiënt kan betekenen worden aangegeven. Er zijn meer dan tweehonderd kleurenafbeeldingen. Door deze benadering is het boek goed toegankelijk voor de in de kinderorthopedie geïnteresseerde huisartsen, fysiotherapeuten en zij die in opleiding zijn voor kinder-, revalidatiearts, algemeen- en orthopedisch chirurg.

Pluis of niet pluis

Pluis of niet pluisPluis of niet pluis 
Dr J.D. Visser 
ISBN: 90-9009707-4

Het boek is van een handzaam formaat, 115 blz. dik en rijkelijk voorzien van kleurenafbeeldingen en tekeningen. De vragen die bij onderzoek van het steun- en bewegingsapparaat bij kinderen vaak worden gesteld: “valt deze stands- of houdingsafwijking binnen de norm of valt hij er buiten?”, “is deze pijn “groeipijn” of is er een duidelijke oorzaak voor te vinden?”, met andere woorden is het pluis of niet pluis. 

Dit boek geeft voldoende informatie om met een zeker elan op regelmatig voorkomende problemen een antwoord te geven. De meest voorkomende orthopedische problemen bij kinderen worden besproken, u ontvangt advies over wanneer er een indicatie is voor verwijzing en wat de tweedelijn voor de patiënt kan betekenen.

Vergroeit mijn kind?

vergroeit mijn kindVergroeit mijn kind? 
Dr J.D. Visser 
ISBN: 90-80330-1-8

De ondertitel van het boek geeft precies aan wat de bedoeling van de auteur is. In een voor een groot publiek toegankelijk taalgebruik wordt de problematiek van de orthopedische afwijking bij het kind geschetst. De behandelingsmethoden van de diverse afwijkingen worden tevens kort en helder weergegeven. Door vele schemata in zwart en wit worden bovendien de afwijkingen en behandelingsmethoden inzichtelijk gemaakt. Het boek voldoet uitstekend aan het gestelde doel.
 • banner grunewald
 • banner orthin
 • banner podopedie
 • banner versol
 • kp
 • nvvp
 • provoet
 • toppodo
 • Orthobanda
 • SVGB
 • logo semh febr 2016
 • sunenz
 • logo EU

logo EU